มะม่วงมหาชนก
Ae Pisij Gulapozee (Ae)
มะนาวแป้นพวง
Ae Pisij Gulapozee (Ae)
มะค่าโมง
Ae Pisij Gulapozee (Ae)
มะฮอกกานี
Ae Pisij Gulapozee (Ae)
ส้มซ่า
Ae Pisij Gulapozee (Ae)
ตน
ဆာန္မြဲလပိုတ္ ဒ္ုဟဒိုက္သြက္အဲ (ဆာန္မြဲလပိုတ္ ဒ္ုဟဒိုက္သြက္အဲ)
ขนุน
ဆာန္မြဲလပိုတ္ ဒ္ုဟဒိုက္သြက္အဲ (ဆာန္မြဲလပိုတ္ ဒ္ုဟဒိုက္သြက္အဲ)
เสาวรส
Tri Phakawat (Tri)
ผักเฮือด ผักเลีบ ผักฮี๊ ผัผไฮ
Tri Phakawat (Tri)
มะละกอ
Tri Phakawat (Tri)
มะขามยักษ์
Tri Phakawat (Tri)
สัมโอทับทิมสยาม, ทองดี
Tri Phakawat (Tri)

ดูต้นไม้ทั้งหมด