ช้างแดงชุมพร
มาริสา โพธิ์ทอง (มาริสา)
มะนาว
Sayroong Pimpondit (Sayroong Pimpondit)
กระเพา
Sayroong Pimpondit (Sayroong Pimpondit)
ต้นเทียนทอง
Supattra Seemart (Supattra Seemart)
มะละกอ
Jelly Jelly (Jelly Jelly)
มะละกอ
Jelly Jelly (Jelly Jelly)
ต้นกระถิน
Ployy Poly (Ployy Poly)
ทองอุไร
Takro Wory (Takro Wory)
ลั่นทม
กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด (กลุ่มรักษ์กุดน้ำใส)
ต้นลิ้นจี่
Bundit F. (Mr.A :D)
ต้นแคป่า
Bundit F. (Mr.A :D)
ต้นสัก
Bundit F. (Mr.A :D)

ดูต้นไม้ทั้งหมด